Reglement BlubberRun

 

 1. De voorinschrijving wordt op een door de organisatie te bepalen moment gesloten.
 2. De deelnemers verklaren zich bekend met en houden zich aan het reglement.
 3. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.
 4. Het reglement is eveneens van toepassing op de door de organisatie ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
 5. Per team 1 contactpersoon.
 6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie van de BlubberRun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
 7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 8. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgesteld worden. De eerstvolgende editie van de loop vindt een jaar later plaats.
 10. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 12. De tijden worden niet geregistreerd.
 13. Teams (minimaal 4 personen, maximaal 6 personen) moeten met alle leden tegelijk over de finish komen. Ongeacht er 4 of 6 leden in zitten.
 14. Kinderen tot en met 10 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassenen. Per jeugdteam dient minimaal een volwassene mee te lopen.
 15. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.
 16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de BlubberRun zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie
 18. Het is verboden honden mee te nemen op het parcours.

 

Vrijwaringsclausule deelname aan de BlubberRun

 

Als je meedoet aan de BlubberRun dan weet je dat je gaat hardlopen over een ongewoon parcours. Je loopt over akkers, weilanden en springt over sloten, beekjes, greppels en andere obstakels. Op het BlubberRun parcours worden geen extra hindernissen gebouwd of opgeworpen. Enkel het landschap en de natuur zelf zorgen voor de obstakels.

Hardlopen op zo’n parcours is een leuke uitdaging. Echter de kans op blessures is wel groter dan wanneer je gewoon op de wegen en paden blijft. En dat weet je als je deelneemt aan de BlubberRun!

De BlubberRun is bovendien een recreatieve, voor het goede doel activiteit. Deelnemen is belangrijker dan presteren. Daarbij zorgt aangepast enthousiasme voor de voorzichtigheid die nodig is op dit parcours. De organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel dat is ontstaan bij ongevallen op dit ongewone parcours.