Beste vrijwilligers, landeigenaren en deelnemers aan de BlubberRun,

Na lang wikken en wegen en met pijn in ons hart, hebben we als bestuur van de BlubberRun het besluit moeten nemen dat de BlubberRun 2018 niet door kan gaan.

Van de eigenaren in het gebied rond het buurtschap Linde mogen wij elk jaar tijdens de BlubberRun belangeloos over hun landerijen lopen. Uiteraard wordt daarvoor eerst om toestemming gevraagd. Vooral het lopen door de, vaak kwetsbare, natuurgebieden vraagt om zorgvuldigheid.

In het afgelopen voorjaar en de zomer zijn er aan de oostkant van ‘ons loopgebied’ grote terreinen landbouwgrond omgevormd naar natuur. Dit betekent dat er nu nog niet verantwoord door deze nieuwe natuur gelopen kan worden. Bovendien is nog niet bekend wie in de toekomst het beheer gaat voeren over dit natuurgebied.

De organisatie heeft zorgvuldig alle alternatieven om dit nieuwe natuurgebied te ontwijken, bekeken en besproken. Helaas zijn wij tot de slotsom gekomen dat we de BlubberRun, waarmee in 2017 nog 8130 euro bij elkaar is gebracht voor KWF kankerbestrijding, dit jaar niet door kunnen laten gaan.

Naar verwachting zal de eerstvolgende BlubberRun plaatsvinden op 27 oktober 2019. Wij hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Namens het bestuur van Stichting de BlubberRun
Marcel Bourgondien
blubberrun@hotmail.com